Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej

Book cover and layout design for IPN Olsztyn publishing house series ‘Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej’.